Ontembare Vrouw

Wanneer vrouwen de woorden Ontembaar en Vrouw horen, wordt een hele oude herinnering wakker gemaakt en weer tot leven gewekt. Het is de herinnering aan onze absolute , onloochenbare en onveranderbare verwantschap aan de wilde vrouw. We zijn haar namen misschien vergeten, we antwoorden misschien niet meer wanneer ze onze naam roept, maar in ons diepste wezen kennen we haar, we verlangen naar haar; we weten dat ze bij ons hoort en wij bij haar.

©Clarissa Pinkola Estès 

Op deze site schrijf ik verhalen over de weg die ik ga om in vrijheid te leven.